Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe

Fundacja Ananda prowadzi działalność statutową oraz gospodarczą. W ramach tej drugiej prowadzimy biuro rachunkowe  w Poznaniu (ul. Przemysłowa 15/17, pokój 8) i w Wałbrzychu, świadczące kompleksowe usługi z zakresu księgowości i podatków .

Oferujemy:

  • pełną obsługę księgową oraz kadrowo-płacową,
  • pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
  • pomoc w zakresie powoływania fundacji i stowarzyszeń,
  • doradztwo podatkowe, gospodarcze, inwestycyjne i personalne.

Biuro rachunkowe Poznań ul. Przemysłowa 15/17, pokój numer 8
Zakres naszej działalności to nie tylko usługi księgowe. Oferujemy także pomoc w założeniu zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki z o.o. czy też fundacji bądź stowarzyszenia.
Naszym klientom gwarantujemy stale poszerzaną i aktualizowaną wiedzę z zakresu rachunkowośc i i obowiązujących przepisów prawno-podatkowych, a także oferujemy kompleksową usługę księgowo-kadrową.

Oferta biura:
– Usługi księgowe
i podatkowe
– wszystkie formy opodatkowania:
a) podatkowa księga przychodów i rozchodów,
b) ryczałt,
c) księgi rachunkowe,
d) inne ewidencje w zależności od potrzeb (np. w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej); produkcja, handel, usługi; export, import, WDT, WNT itp.
– kadry,
– płace,
– ZUS,
– PFRON,
Doradztwo gospodarcze, finansowe, inwestycyjne, personalne; consulting; wnioski o dotacje, biznesplany; usługi zarządzania i nadzoru; audyty gospodarcze; optymalizacja podatkowa; rezydencja podatkowa; zwrot podatków z zagranicy; usługi administracyjne; outsourcing; projekty typu start-up ( w tym start-up fabryk i dużych przedsiębiorstw);

Dodatkowe usługi dla klientów:
Skupiamy się na kompleksowej obsłudze klienta; obsługujemy zarówno małe, średnie, jak i duże firmy ( w tym koncernowe i strefowe), polskie i zagraniczne oraz obsługa osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; pomoc przy zakładaniu firmy; reprezentacja klienta przed urzędami w Polsce ; obsługa w języku polskim i angielskim
Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponosimy odpowiedzialność za świadczone usługi; posiadamy ubezpieczenie OC. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczonych usługach (ponad 20 lat). Bardzo dobre wyniki kontroli podatkowych, ZUS, PIP itp.

Godziny pracy biura:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul. Przemysłowa 15/17, pokój nr 8, 61-579 Poznań (teren przychodni);
Adres biura:
ul. Przemysłowa 15/17, pokój nr 8 61-579 Poznań
tel. 505 241 441
mail: bk@fundacja-ananda.pl

Szczegółową ofertę naszego biura z Wałbrzycha znajdziesz na stronie:
http://www.taniarachunkowosc.pl/biuro-rachunkowe-walbrzych-hetmanska